Το ιστορικό υπόβαθρο των καλλιτεχνικών σχέσεων Θεσσαλονίκης και Σερβίας

Από το τέλος του ΙΒ΄αιώνα μέχρι τα χρόνια του Κράλη Μιλούτιν

 

Ο Σωτήρης Κίσσας συνέταξε το πόνημα αυτό για πρώτη φορά στη σερβική γλώσσα, ως μεταπτυχιακή διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, το 1976. Έκτοτε το έργο παρέμεινε ανέκδοτο, πλην ενός τμήματος που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Βελιγραδίου «Zograf» (11,1980), με τίτλο “Σερβικά μεσαιωνικά μνημεία στη Θεσσαλονίκη”. Στο πρώτο κεφάλαιο του έργου πραγματοποιείται η ανασκόπηση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών σχέσεων Θεσσαλονίκης και Σερβίας από το τέλος του ΙΒ΄ αιώνα μέχρι τα χρόνια του Μιλούτιν. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το πολιτιστικό πλαίσιο των καλλιτεχνικών σχέσεων Θεσσαλονίκης και Σερβίας κατά την ίδια εποχή, ενώ στο τρίτο τα σερβικά μνημεία στη Θεσσαλονίκη (το παλάτι και οι εκκλησίες του κράλη Μιλούτιν, δηλαδή το χιλανδαρινό μετόχι του Αγίου Γεωργίου, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και η εκκλησία της Αγίας Τριάδος, καθώς και άλλα σερβικά μνημεία, όπως η μονή της Θεοτόκου της επικεκλημένης Ιερουσαλήμ και η μονή του Αγίου Γεωργίου του Κανίτου). Το κείμενο συνοδεύεται από σχέδια και εικόνες.

Το βιβλίο διατίθεται από την University Studio Press Α.Ε. τηλ. (+30) 2310 208 731