του Βασίλη Κολώνα, καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ 55