Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορ. Ελλάδος
Youthnest
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής