3-6 Νοεμβρίου 2022 | 6η Art-Thessaloniki International Contemporary Art Fair

Για τρίτη χρονιά η Πολιτιστική Εταιρεία και η Art-Thessaloniki International Contemporary Art Fair (3-6 Νοεμβρίου 2022) με κοινό στόχο την καλλιτεχνική προώθηση νέων δημιουργών, ηλικίας μέχρι 33 χρόνων, και την ανάδειξή τους στο καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας, διοργανώνουν την θεματική έκθεση και αντίστοιχο βραβείο νέων καλλιτεχνών με τίτλο ‘MATAROA’.

Η δράση αυτή αποτελεί έναν από τους τρείς πυλώνες του project ‘MATAROA’ της Πολιτιστικής Εταιρείας, παράλληλα με την ομώνυμη έντυπη ετήσια έκδοση, και τη διαδικτυακή πύλη, που κοινό στόχο έχουν την προώθηση, εντός και εκτός των συνόρων, της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικής δράσης.

Μέσα από διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης/υποβολής portfolio για το βραβείο ‘MATAROA’, στην οποία συμμετείχαν 74 νέοι καλλιτέχνες, και αξιολόγησης αυτών από ειδική επιτροπή, επιλέχθηκαν δέκα νέοι καλλιτέχνες οι οποίοι θα παρουσιάσουν το έργο τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο έκθεσης στο πλαίσιο της 6ης Art Thessaloniki Fair.

Η επιτροπή και το κοινό θα αναδείξουν, ανάμεσα στα επιλεγμένα 10 portfolio, την πιο αξιόλογη συμμετοχή αποδίδοντας βραβείο χρηματικού ύψους 1.500 ευρώ, καθώς και δυο τιμητικές διακρίσεις ύψους 700 ευρώ/καθεμία. Επιπλέον, οι 10 επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα παρουσιαστούν στις ιστοσελίδες της Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair, www.art-thessaloniki.gr και της Πολιτιστικής Εταιρείας www.culturalsociety.gr, ενώ η θεματική έκδοση MATAROA θα φιλοξενήσει ειδικό αφιέρωμα για τον πρώτο βραβευθέντα στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή www.mataroa.gr.

Μετά την τελική αξιολόγηση της επιτροπής και την επεξεργασία της ψηφοφορίας των επισκεπτών της Art Thessaloniki, θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των βραβείων, αναδεικνύοντας την πιο αξιόλογη συμμετοχή και αποδίδοντας τα αντίστοιχα χρηματικά βραβεία. Η Εκδήλωση Απονομής Βραβείων θα πλαισιωθεί από μια συνολική παρουσίαση της έως τώρα πορείας του project ‘MATAROA’, ως πλατφόρμας προώθησης της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και από συζήτηση με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες για τις προκλήσεις και τις προοπτικές για τους ίδιους τους δημιουργούς στην Ελλάδα του 2022.