7ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης | Περικλής Μήτκας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

7ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης | Περικλής Μήτκας

21 ΟΚΤ 2018

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Περικλής Μήτκας μιλα για τη σημασία του επιτυχημένου θεσμού της Θεσσαλονίκης.

Διοργάνωση: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Β. Ελλάδος & Δίκτυο Navarino

Χωρίς τίτλο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
7ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης | Γιάννης Μπουτάρης