Μνήμες και λογοτεχνικές αναφορές

του Γιώργου Αναστασιάδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ 49