Εικονογραφία και αρχιτεκτονική μιας συνοικίας.

του Βασίλη Κολώνα, καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόλΙΣ 52