ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Η Πολιτιστική Εταιρεία, στο πλαίσιο του άξονα δράσης MATAROA, ενώνει τις δυνάμεις της με το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη πρωτοεμφανιζόμενων Ελλήνων φωτογράφων!